BRL 12000 en andere protocollen

Op de website van SIKB vindt u de meest recente versie van de BRL 12000 en bijbehorende protocollen. Onderaan die pagina vindt u een overzicht van organisaties die in het bezit zijn van een certificaat BRL 12000.

SIKB heeft de BRL12000 opgesteld om de kwaliteit van het proces te borgen en de verschillende schakels in de bemalingsketen met elkaar te verbinden. De protocollen volgen het bemalingsproces:

– Protocol 12010: Voorbereiden melding of vergunningaanvraag
– Protocol 12020: Voorbereiden technische uitvoering
– Protocol 12030: Uitvoeren bemaling
– Protocol 12040: Aansturen bemaling

Aanvullende documenten met informatie over bemalingen en geotechniek
Naast de BRL12000 met bijhorende protocollen staat in de volgende documenten nuttige informatie over bemalingen en monitoring:

– NEN-EN 9997-1 Geotechnisch ontwerp van constructies (NEN, 2017)

– Grondwaterzakboekje (auteur Bram Bot, 2016)
De samenhang tussen de geotechniek (grondonderzoek, funderingsontwerp en ontwerp bouwputbegrenzing) en het ontwerp van de bemaling is in sterke mate aanwezig. Het is essentieel om de geotechnische aspecten én de bemalingsaspecten van het bouwproject gezamenlijk te beoordelen.

Overige relevante protocollen
Voor het verzamelen van bodemgegevens en het uitvoeren van boorwerkzaamheden zijn de volgende protocollen beschikbaar:

– BRL SIKB 2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch (water)bodem- en grondwateronderzoek

– BRL SIKB 2100 Mechanisch boren

– AS SIKB 3000 Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek

– BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding bij bodemsaneringen (bij bemaling in verontreinigd grondwater)

– BRL SIKB 7000 Uitvoering van (water)bodem- en grondwatersaneringen en ingrepen in de waterbodem (bij verontreinigd grondwater)