Aansturen bemaling

Indien alle voorbereidende werkzaamheden zijn getroffen, wordt het aanbrengen van de bemalingsinstallatie en de start van de bemaling gemeld bij bevoegd gezag. De bemalingsinstallatie en het monitoringsysteem zijn op dat moment gecontroleerd en goedgekeurd.

De coördinator aansturen bemaling controleert de uitvoering en monitoring van de bemaling en informeert belanghebbenden. Coördinatie en communicatie zijn tijdens het aansturen van de bemaling essentieel. Bij voorkeur liggen deze taken en verantwoordelijkheid bij één persoon, die het aanspreekpunt is voor alle betrokken organisaties en instellingen.

Door snel en adequaat te reageren op afwijkingen van de bemaling en overschrijdingen van de actiewaarden moet schade worden voorkomen.

Onderstaande tabel bevat de belangrijkste taken tijdens het aansturen van de bemaling.

Belangrijkste taken coördinator aansturen bemaling

Protocol 12040
Voor het aansturen van de bemaling is protocol 12040 van toepassing. De coördinator aansturen bemaling is het aanspreekpunt voor de bemaling voor alle betrokken organisaties en instellingen.