Opleidingen

Blijven leren, elke dag weer. Vakmanschap verdient voortdurend aandacht. De ambachtskennis van toen moet gekoppeld kunnen worden aan de technologie van het heden en de verwachtingen in de steeds complexere toekomst. Zo blijft het werk boeiend, en de vakman telkens opnieuw inzetbaar. Daarom is er dit overzicht van bemalingsopleidingen, om het gemakkelijker te maken de juiste kennis en een opleiding die aansluit bij de kennisvraag te vinden.

 

Zie voor meer achtergrondinformatie deze impressie van een bijeenkomst van het Platform Bronbemalen over het thema ‘Een leven lang leren’.

 

Naam Organisatie Duur      Locatie Informatie    
BRL 2100; mechanisch boren Schreurs   1 dag Den Bosch Klik hier
BRL 12000; tijdelijke grondwaterbemalingen Schreurs  1 dag Den Bosch Klik hier
Veiligheidsladder NEN Schreurs  2 dagen Den Bosch Klik hier
MBO Keuzedeel Bronbemalen – K1054BN Bouwend Nederland, SOMA, Helicon 240 sbu Afhankelijk van locatie MBO-opleiding Klik hier
Boormeester Diepboringen SOMA  7 dagen Harderwijk Klik hier
Assistent Bronbemaler SOMA 5 dagen Harderwijk Klik hier
Boormeester gestuurd boren SOMA 4 dagen Harderwijk Klik hier
Bronbemaler SOMA 5 dagen Harderwijk Klik hier
Coördinator Grondwatertechniek Van Hall Larenstein 7 maanden, 22 lesdagen en 2 toetsingsdagen Velp Klik hier
Bronbemalingen bij bouwprojecten PAO 2 dagen Delft Klik hier
Geotechnische risico’s bij bouwprojecten PAO  2 dagen (4 x 2 uur) Online Klik hier
Grondverbeterings-technieken PAO  2 dagen Delft Klik hier