Berekeningen

De bemalingsberekeningen met bandbreedte-analyse resulteren in:

  • onder- en bovengrenzen en te verwachten waarden van het waterbezwaar, invloedsgebied en omgevingseffecten;
  • conclusie of bemaling met een melding of vergunning kan worden uitgevoerd;
  • in beeld brengen van onzekerheden en ontbrekende informatie.

De bandbreedte-analyse wordt uitgevoerd voor de geohydrologische parameterwaarden (kD- en c-waarden) en grondwaterstanden/stijghoogten.

Indien de risico’s beperkt en acceptabel zijn, worden de resultaten in een bemalingsadvies gepresenteerd en kan de melding/vergunning worden aangevraagd. Bij vergunningsaanvragen dient een voorstel voor het monitoringsplan opgenomen te zijn in het bemalingsadvies.

Aanvullende informatie
Bij onacceptabele risico’s of onvoldoende gegevens is aanvullende informatie en/of aanvullend onderzoek nodig. Voorbeelden van aanvullend onderzoek zijn in onderstaande tabel genoemd.

Het benodigde aanvullende onderzoek hangt af van de situatie. Een duidelijke onderbouwing van het aanvullend onderzoek wordt tussentijds gerapporteerd aan de opdrachtgever. Het noemen van alternatieve uitvoeringswijzen of ontwerpaanpassingen vormen een onderdeel van deze fase.

Sondeerwagen 
Hieronder is een sondeerwagen zichtbaar. Een sondeerwagen is een wagen met een hydraulische pers die wordt gebruikt om sondeerstaven de grond in te drukken. Op deze manier wordt de draagkracht en de opbouw van de bodem bepaald. 

Sondeergrafiek
Uit de meting van een sondeerwagen wordt een grafiek gemaakt zoals hieronder te zien.


Benodigd veldonderzoek
Hieronder zijn verschillende opties voor veldonderzoek opgesomd, gekoppeld aan de grote van het risico.

x     gewenst
(x)     ter overweging
#     informatie mogelijk beschikbaar vanuit archieven
(1)     bij voorkeur met waterspanningsmeting

Voor bouw- en leidingprojecten stelt de NEN 9997-1+C1 voorwaarden aan
geotechnisch en geohydrologisch grondonderzoek, zoals:

  • minimaal twee terreinproeven op de bouwlocatie;
  • de afstand tussen onderzoekspunten mag niet meer dan 50 m zijn;
  • sonderingen in zandpakketten: tweemaal de lengte van de bemalingsfilters en minimaal 15 m in een watervoerende laag.