Voorbereiden technische uitvoering

Het technisch bemalingsplan is de technische uitwerking van het bemalingsadvies en bevat:

  • uitvoeringsplan;
  • onderhoudsplan;
  • monitoringsplan.

Het technisch bemalingsplan wordt door de vergunningverlener goedgekeurd en maakt onderdeel uit van de vergunning. De periode van indienen verschilt per waterschap en dient vroegtijdig in overleg met het waterschap vastgesteld te worden.

Gestart wordt met de ingangscontrole. Dit betreft het beoordelen van aanwezigheid en geschiktheid van:

  • actuele versie bouwplan, melding/vergunning en bemalingsadvies;
  • uitvoering bemalingsadvies conform eisen bevoegd gezag en protocol 12010;
  • bandbreedteberekening en risicoanalyse;
  • noodzaak aanvullend onderzoek of alternatieve uitvoeringswijze.

De bevindingen worden schriftelijk en onderbouwd vastgelegd. Indien van toepassing wordt de noodzaak van de aanpassing van het bemalingsadvies, de noodzaak voor aanvullend onderzoek of een alternatieve uitvoeringswijze onderbouwd.

Protocol 12020
Het proces is vastgelegd in protocol 12020. Het output document van dit protocol is relevant voor de handhaver. De deskundige technisch bemalingsplan is de sleutelfiguur in dit protocol.

Kaart met monitoringslocaties