Behandeltermijnen

In onderstaande tabellen is informatie over de verschillende procedures gegeven.

Procedures Watervergunning voor grondwateronttrekking

Verschil reguliere en uitgebreide procedure (watervergunning voor de grondwateronttrekking)

* bezwaar aantekenen kan nadat een vergunning is afgegeven
** zienswijze kan worden ingediend voordat een vergunning is afgegeven