Contractvormen uitvoering bemaling

De eisen voor het uitvoeren van een bemaling zijn in veel gevallen opgenomen in een bestek. Het bestek vormt de basis voor de overeenkomst tussen partijen. De vorm waarin de uitvoering van de bemaling in het bestek is opgenomen, verschilt. In onderstaande tabel zijn 3 varianten weergegeven.

Varianten waarin bemaling in bestek kan zijn opgenomen

De beschrijving van het ontwerp en de uitvoering in het bestek moeten binnen de voorwaarden van een vergunning passen.

Bij het opstellen van een bestek voor bemalingswerkzaamheden gebruikt men vaak de RAW-systematiek, die in hoofdstuk 21 ‘Bemalingen’ relevante standaardteksten bevat. De RAW-systematiek gaat in principe uit van een ontwerpverantwoordelijkheid van de opdrachtgever en een uitvoeringsverantwoordelijkheid van de aannemer. Vergelijkbare standaardbepalingen zijn opgenomen in het STABU-bestek.

Bij nieuwe contractvormen ligt de gehele verantwoordelijkheid bij de (onder)aannemer.