Risicobeheersing

De resultaten van de risicocheck kunnen aanleiding zijn voor het treffen van beheersmaatregelen.

Aandachtspunten risico beheersing
Het doel van een beheersmaatregel is het minimaliseren of uitsluiten van risico’s. De natuurlijke ondergrond, omgeving en uitvoeringswijze bepalen de haalbaarheid en effectiviteit van een maatregel. Een beheersmaatregel gaat altijd gepaard met neveneffecten, die in relatie tot het risico beoordeeld moeten worden.
Voor een aantal beheersmaatregelen zijn in onderstaande tabel aandachtspunten vermeld.

Compenserende maatregelen