BRL 12000 en andere protocollen

Onderaan het overzicht van BRL 12000 documenten op de website van SIKB vindt u een overzicht van organisaties die in het bezit zijn van een certificaat BRL 12000.

De SIKB heeft de BRL12000 opgesteld om de kwaliteit van het proces te borgen en de verschillende schakels in de bemalingsketen met elkaar te verbinden. Naast de BRL12000 met bijhorende protocollen en richtlijnen zijn er enkele documenten, waarin (deels) informatie over bemalingen en monitoring wordt gegeven.

Documenten met informatie over bemalingenDe samenhang tussen de geotechniek (grondonderzoek, funderingsontwerp en ontwerp bouwputbegrenzing) en het ontwerp van de bemaling is in sterke mate aanwezig. Het is essentieel om de geotechnische aspecten én de bemalingsaspecten van het bouwproject gezamenlijk te beoordelen.

Protocollen
Voor het verzamelen van bodemgegevens en het uitvoeren van boorwerkzaamheden zijn de volgende protocollen beschikbaar:
  • BRL2000     Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek;
  • BRL2100     Mechanisch boren;
  • AS 3000       Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondonderzoek;
  • BRL6000     Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsaneringen (bij bemaling in verontreinigd grondwater);
  • BRL7000     Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem (bij verontreinigd grondwater).

NIEUWS 

TWEETS twittericon