Bijeenkomst Platform Bronbemalen ‘Voorkomen van visuele verontreiniging bij bemalingen – Ernst en mogelijkheden’ – 23 januari 2020

Elke dag wordt grondwater onttrokken uit de ondergrond zodat ondergrondse bouwwerkzaamheden in een droge put kunnen worden uitgevoerd. De komende jaren zullen naar verwachting meer ondergrondse werkzaamheden plaatsvinden. Denk aan de aanleg van warmtenetten en bodemenergie-systemen in het kader van de energietransitie en de uitrol van 5G (digitale transformatie).


Klik hier voor een impressie van deze bijeenkomst en de presentaties.