Platform Bronbemalen – de Basisregistratie Ondergrond komt eraan: uitdagingen én kansen! – 12 december 2017

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) gaat op 1 januari 2018 van start. Alle publieke gegevens over de ondergrond op één centrale plek, gevuld door overheden én hun opdrachtnemers. Met in dat register onder andere informatie over geotechnisch sondeeronderzoek en over grondwatermonitoringputten. Dit vraagt een nieuwe werkwijze van veel betrokkenen bij civieltechnische werken. Daarom organiseerde het Platform Bronbemalen op dinsdag 12 december 2017, in samenwerking met Rijkswaterstaat, een themabijeenkomst over wat de BRO betekent voor tijdelijke grondwaterbemalingen. In termen van uitdagingen én in termen van kansen.

Kijk hier voor een impressie en de presentaties.