Uw project of thema in de spotlights op het Platform Bronbemalen?

Het Platform Bronbemalen bestaat sinds 2009. Doel van het platform is kennisuitwisseling omtrent (kwaliteitsverbetering bij) tijdelijke grondwateronttrekkingen. De focus ligt op bronbemalingen voor bouwprojecten en bij sleufbemalingen voor aanleg van of onderhoud aan kabels en leidingen.


Gemiddeld twee maal per jaar worden platformbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten wordt kennis gedeeld in de vorm van presentaties, workshops en excursies / projectbezoeken. De platformbijeenkomsten zijn gratis toegankelijk en staan open voor alle professionals die te maken hebben met bronbemalingen.

SIKB is de inhoudelijke en organisatorische trekker van het Platform Bronbemalen. De bijeenkomsten worden altijd in nauwe samenwerking met een (steeds wisselende) inhoudelijke partner uit het werkveld ingevuld.

Heeft u een concreet thema of project in gedachten? Neem contact op via info@sikb.nl. U kunt zich op dit mailadres ook aanmelden voor de maillijst; u ontvangt dan de uitnodigingen voor de platformbijeenkomsten.